Παρουσίαση: Presentation.pdf

Την Τρίτη 04/04, στις 18.30, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση από μέλη της ACM AUTH με θέμα την αίτηση για εργασία / πρακτική στον IT τομεα. Τα θέματα που θα καλυφθούν με βάση την προσωπική τους εμπειρία είναι:

  • CV structure
  • Tips for writing your CV
  • Motivation Letter
  • Technical Application (Optional)
  • Technical Interview and Hackerrank
  • Behavioral Interview
  • Tests and other forms of evaluation
  • On-site Interview

Αίθουσα: Β

Δεν χρειάζεται κάποια εγγραφή.

Σας περιμένουμε!

intro-to-it-job-application-poster